Rezervācijas un iekšējās kārtības noteikumi

Reģistrācija viesnīcā: lai reģistrētos viesnīcā, visiem numurā dzīvojošajiem pilngadīgajiem viesiem ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kā arī jāaizpilda viesa reģistrācijas anketa; Bērniem līdz 18 gadu vecumam ir jāatrodas vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā.

Ierašanas laiks viesnīcā: no plkst. 15:00 – 20:00; Izbraukšanas laiks: līdz pulkst. 12:00;

Autostāvvieta: viesnīcas viesiem ir pieejama bezmaksas autostāvvieta viesnīcas pagalmā. Katram numuram ir paredzēta vieta 1 automašīnai.

Internets: visā viesnīcā bez maksas pieejams bezvadu internets.

Smēķēšana: GOTHARDS HOTEL iekštelpās kategoriski aizliegts smēķēt (arī elektroniskās cigaretes un IQOS). Sods par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu 200EUR apmērā/vienai personai;

Mājdzīvnieki: viesnīcā nav atļauts uzturēties ar mājdzīvniekiem.

Personas datu apstrāde un videonovērošana: SIA Business Factory kā GOTHARDS HOTEL, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām, veic sekojošu personas datu apstrādi:

  • Veicot videonovērošanu viesnīcas teritorijā noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar SIA Business Factory un viesnīcas viesu īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai. Pārzinis – SIA Business Factory struktūrvienība GOTHARDS HOTEL, adrese: Jaunsaimnieku 1C, Kuldīga, LV-3301. Tālr. Nr.: 27398983, info@gothards.lv;
  • Saņemot personas datus, kas tiek iesniegti viesu reģistrācija anketās, dati tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt viesnīcas pakalpojumu, veikt viesnīcas uzskaiti, saņemt no viesiem norēķinus par pakalpojumu izmantošanu, pārskatu un statistikas sagatavošanai;
  • Klientam ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kā arī tā tiesībām pie viesnīcas administrācijas pēc adreses: Jaunsaimnieku ielā 1C, Kuldīgā, LV-3301 vai arī sūtot pieprasījuma e-pastu uz info@gothards.lv.
  • Konfidencialitātes nodrošināšana: viesnīca garantē neizmantot klienta personas datus nekādiem citiem mērķiem, kā vien viesnīcas uzskaitei, pārskatiem, statistikai, iekšējām vajadzībām un nenodot tos trešajām personām. Viesis piekrīt saņemt no viesnīcas informāciju par viesnīcas īpašajiem piedāvājumiem un mārketinga aktivitātēm.

GOTHARDS HOTEL administrācija neuzņemas atbildību par viesu personīgajām mantām. Viesiem bez maksas tiek piedāvāts izmantot individuālos seifus (numuros).

Viesnīcas apartamentos aizliegts dedzināt sveces. Viesnīcā aizliegts ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus un vielas.

GOTHARDS HOTEL inventāra, mēbeļu, mantas bojāšana un pārvietošana ir aizliegta. Kategoriski aizliegta iekštelpu mēbeļu nešana ārpus numuriņa. Inventāra, mēbeļu vai mantas bojājuma gadījumā viesnīcas administrācija vienpersoniski nosaka kompensācijas apmēru. Sabojātas (t.s. saskrāpētas) tehnikas, mēbeļu, sadzīves tehnikas vai viesnīca inventāra remonta vai sakopšanas maksa (slapjas gultas, segas u.t.t) tiek noteikta pēc reālās labošanas un tīrīšanas cenrāža. Bojājumu fakts tiek fiksēts sastādot aktu, kuram tiek pievienoti fotoattēli ar bojājumu konstatāciju.

Viesnīcā aizliegts traucēt citu viesu mieru ar skaļu vai neadekvātu uzvedību. Viesnīcā un tās teritorijā ir noteiktas īpaši klusās stundas no 23:00 līdz 6:00.

Drošības apsvērumu dēļ pēc plkst.23:00 viesu apmeklētājiem uzturēties viesnīcā nav atļauts. Viesis nes pilnu atbildību par savu apmeklētāju rīcību.

Hotel Gothards administrācija ir tiesīga pārtraukt pakalpojumu sniegšanu un likt atbrīvot viesnīcas telpas un teritoriju, ja viesnīcas viesi neievēro vispārpieņemtās uzvedības normas, viesnīcas administrācijas aizrādījumus vai, ja viņu darbības traucē citu viesu atpūtai.

Viesnīcas personālam ir tiesības atteikties apkalpot klientu, kas atrodas stiprā alkohola reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

Par šo Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu viesnīcas administrācija patur tiesības atteikt viesnīcas pakalpojumus, neatgriežot samaksāto naudu par numuriņu un iemaksāto drošības naudu.

Uzņēmums neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, negadījumos un citu iemeslu rezultātā gūtajām traumām, kas radušās viesnīcas viesa nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. apkalpojošā personāla norādījumu neievērošanas rezultātā.